Klanjanje za domovinu

www.obnovauduhu.com

ORGANIZIRANO U BROJNIM ŽUPAMA U HRVATSKOJ

Zajedno u molitvi pred Presvetim Oltarskim Sakramentom na nakanu:

Za produbljenje vjere i obnove krsne milosti svih, a osobito mladih, te za novi izljev Duha Svetoga na Hrvatski narod.

Slijedeće klanjanje biti će organizirano 21. lipnja i detaljnije informacije objavit ćemo nekoliko dana prije samog događaja.