Aktualno / Zajednice

ISUS SIN DAVIDOV

O zajednicama koje djeluju unutar Obnove u Duhu Svetom Zagrebačke nadbiskupije

Voditelj: Anđelka Bitunjac
angie.a79@gmail.com

Povijesni razvoj molitvene zajednice Isus, sin Davidov

Molitvena zajednica djeluje kod monfortanaca od 1999. godine.Od početka je bila formirana kao molitvena zajednica karizmatskog tipa koju je vodio Dražen Bušić od 9. mj.1999..- 12. mjeseca 2001.
Prvi Izljev Duha Svetoga u zajednici bio je u 5. mjesecu 2002. godine po prijedlogu p Zdravka Barića (to je bio 1. takav seminar u KODS-u).
Kako je većina članova, gotovo svi, ostala u zajednici, a primili su Izljev Duha Svetoga razumljivo je da njezin postanak datira od tog dana- 5. mj. 2002. Nakon Bušićevog odlaska zajednicu je preuzeo p Zdravko kao voditelj i duhovnik.

Prva Duhovna obnova bila je u Granešini 28.2.2004.
(zajednica je dobila ime, izabrali smo Pastoralno vijeće)
Za voditelja zajednice je izabrana Dubravka Koren koja vodi zajednicu i danas.

Zajednica okuplja vjernike katolike radi molitve, izmjene iskustava, duhovnog i drugog napretka članova i zajedničkog djelovanja, kako bi što bolje služili bližnjima, svjedočili za općeljudske vrijednos

Ciljevi zajednice «Isus, sin Davidov» su:

 • jačanje zrelog i trajnog osobnog obraćenja Isusu Kristu.
 • jačanje odlučne osobne otvorenosti  prema osobi, prisustvu i sili Duha Svetoga.
 • poticanje, prihvaćanje i korištenje duhovnih darova; kreposti,karizmi, ne samo u pokretu, već i u široj crkvi.
 • jačanje trajnog rasta u svetosti kroz ispravno uključenje navedenih u puninu života crkve.
 • jačanje djela evangelizacije osluškujući poticaje Duha Svetoga.

Cilj zajednice prema drušvu (okolini u kojoj članovi žive i zajednica djeluje) je:

  nastojati svojim radom svekoliko doprinijeti kvaliteti života svih ljudi s kojima članovi dolaze u kontakt na način koji je u skladu s vrijednostima kršćanske vjere i prave pobožnosti.  Radi ispunjenja ciljeva zajednica će u okviru svojih mogućnosti pokretati ove djelatnosti:
 • organizirati duhovne vježbe, molitvene, liturgijske i biblijske susrete, hodočašća;
 • pomagati voditelju zajednice u vršenju njegovih obveza;
 • održavati predavanja, tečajeve i seminare o vjerskim, moralnim, odgojnim, socijalno-etičkim pitanjima u skladu s mogućnostima i ako je u pojedinim slučajevima potrebno u skladu s posebnim crkvenim potrebama;
 • poticati i organizirati duhovnu, materijalnu i karitativnu djelatnost članova kao bitnu sastavnicu duhovnog života i služenja;
 • izdavati periodički obavijesni listić;
 • surađivati s drugim molitvenim zajednicama u RH i inozemstvu, a posebno na planu ujedinjenja pokreta Obnove u Duhu Svetom;
 • pomagati župniku u župi u kojoj djeluje pastoralno i liturgijski te uključiti se i u druge aktivnosti u župi.

Danas

 • Danas zajednica broji 20-tak članova
 • Inicijative u MZ: __rad u radionicama- izraz traženja modela ,predsinodske rasprave, edukacija članova, Rim; Krakow, Modra, Varšava
 • Zajednicu vodi Pastoralno vijeće. PV se sastaje na molitvu, sastanke i obiteljska druženja
 • Voditelji timova zajednice posjećuju domaćinstva onih članova koji su za to pokazali potrebu.
 • rad kod Majke Terezije,
 • imamo kodeks ponašanja članova, voditelja zajednice
 • U izradi je interni pravilnik za zajednicu i dopuna kodeksa ponašanja u zajednici
 • Mol. tim se sabire na predmolitvu, programaciju susreta
 • Krunica se moli prije zajednice kao priprema za duh. susret
 • Imamo i uvodnu zaštitničku molitvu koju povremeno molimo
 • Zajednica ima obvezu sudjelovanja sv.Jeronimu 2. ponedjeljak u mjesecu,
 • mz je član zajednica ODS-u, koje ima Malo i Veliko vijeće, na čije sastanke su obavezni ići voditelj i zamjenik
 • Ima pravo dobiti informaciju o zbivanjima u Malom i Velikom vijeću KODS-a
 • Iza susreta imamo -Agape- na kojem se može sudjelovati

Dok ne dobijemo urod

 • punimo se Duhom Svetim!
 • Razgovarajmo među sobom psalmima, hvalospjevima i duhovnim pjesmama! Pjevajmo i slavimo Gospodina u svom srcu! Svagda i za sve zahvaljujmo Bogu i Ocu u imenu Gospodina našega Isusa Krista!
 • Molite bez prestanka!
 • Molite i za nas da ne /padnemo u napast/ da svi zajedno kroz naše slabosti uspijemo izroditi TIJELO CRKVE po Božjoj volji.
 • JER KAD SAM SLAB BOG JE JAK U MENI-da se ništa ne bi pripisalo meni
 • DA JE MOGUĆE NEČIM DRUGIM USPJETI U ŽIVOTU ISUS BI TO PRIGRLIO.PRIGRLIO JE KRIŽ jer je križ sigurno sredstvo uspjeha.

Galerija fotografija: