Izvješće sa susreta Velikog vijeća koordinacija molitvenih zajednica ODS-a Zagrebačke nadbiskupije

Katolička karizmatska Obnova u Duhu Svetom

Susret je održan 14. listopada 2014. godine u dvorani Milosrdnog Isusa župe Uzvišenja Svetog Križa na Sigetu

Susret Velikog vijeća koordinacije zajednica obnove u Duhu Svetom (ODS) održan je 14. listopada 2014. godine u dvorani Milosrdnog Isusa župe Uzvišenja Svetog Križa na Sigetu. Susret je održan uz predstavnike molitvenih zajednica ODS-a: Ave Maria, Nanovo Rođeni, Krist Kralj, Božja pobjeda, Bezgrešno srce Marijino, Gorući grm, Benedictus Deus, Maranatha, Magnifikat, Sv. Mihovil, Prijatelj Isus, Gorušćino zrno, Dobri pastir, Isus Sin Davidov, Ruah Adonai uz nazočnost duhovnika zajednica p. Marka Šopa i vlč. Ivice Berdika i bogoslova monfortanaca Zrinka Nikolića. Susret je bio podijeljen na molitveni i radni dio.

MOLITVENI DIO:

Prvi dio susreta sastojao se od molitve, osluškivanja Božje riječi i nadahnuća uz razlučivanje na što nas Bog poziva u ovom vremenu. Riječ nas poziva na ljubav prema drugima, ljubav prema služenju i na jačanje zajedništva unutar ODS-a, među zajednicama, članovima, voditeljima u zajedništvu sa Gospodinom.

RADNI DIO SASTANKA VIJEĆA ODS-a:

1. MJESEČNI SUSRETI MOLITVENIH ZAJEDNICA ODS-a U ŽUPI SV. JERONIMA

Usvojena je organizacija naših zajedničkih susreta, kao i pojedine teme i poslan je poziv zajednicama da do 25. listopada 2014. pošalju na e-mail koordinatora ODS-a termin u kojem žele služiti i organizaciju koju žele preuzeti.
Organizacija zajedničkog susreta zajednica ODS-a u Sv. Jeronimu:

PRIPREMA ZA SUSRET:

 • Poticanje članova zajednica na dolazak, prenošenje informacija članovima;
 • Zajednica koja vodi susret dijeli zaduženja unutar zajednice u vođenju susreta (koordinator susreta – voditelj zajednice ili drugi član, tim koji vodi brigu o opremi – postavlja opremu, priprema je prije i sprema poslije susreta, definirati tko je za što zadužen, tj. tko vodi slavljenje, tko ima nagovore za vrijeme slavljenja, tko moli i potiče na otvaranje Duhu Svetom za novi izljev) ili preuzima dio organizacije;
 • Zajednica koja vodi susret 30 min prije susreta moli za susret (isključivo za taj susret);
 • Karizmatski krug: molitva u jezicima, spoznaja, proroštva (osobe iz zajednica koje imaju provjereni dar proroštva ...), Riječ Božja za ODS, vrijeme tišine, odjek; 
 • Pouka: Odrediti osobu koja će držati pouku i temu susreta (može biti član iz drugih zajednica); 
 • Molitva ili klanjanje (može i oboje) – nakana na temu susreta – Odrediti tko predvodi; 
 • Agape: odrediti tko je zadužen za pripravu i pospremanje dvorane; 
 • POČETI NA VRIJEME U 19:30 h; 
 • ZAVRŠETAK SUSRETA DO 21:30 h; 
 • AGAPE IZA SUSRETA. 

TIJEK SUSRETA:

Pozdravi i uvodna riječ, molitva: (5 - 10 min)

 • Slavljenje: (do 30 min)
 • voditelj slavljenja, animacija susreta, molitva 
 • Plodovi slavljenja: Klicanje Bogu, radovanje, svjesnost da smo u njegovoj prisutnosti, izlijevanje srca u slavljenju, pohvale Gospodinu ...; 
 • Slavljenjem ući u molitvu za novi izljev Duha Svetoga
 • Karizmatski krug: (15 -20 min.)
 • molitva (u daru jezika) (svi)
 • proroštva, spoznaja
 • Božja riječ
 • Tišina
 • Odjek na riječ 
 • Pouka: teme koje su važne za naš pokret (30 min) prijedlozi:
 • KORIŠTENJE DARA PROROŠTVA (lažna proroštva, proroštva s kojima se manipulira, npr. „Govori Gospodin“ ...) – 11.05.2015. zajednica Dobri pastir
 • DAR RAZLIKOVANJA DUHOVA
 • DUHOVNI BOJ (Kako se boriti, kako moliti ...)
 • KRŠTENJE U DUHU ILI IZLJEV DUHA SVETOGA
 • ZDRAVO SVJEDOČENJE (Kako dobro svjedočiti, naučiti svjedočiti, ...)
 • PROBLEMI U ZAJEDNICAMA (manipulacija, ogovaranje, iznošenje tuđe intime, nepoštivanje autoriteta, ...)
 • „ŽIVOT KARIZMATIKA“
 • NOVA EVANGELIZACIJA
 • SLAVLJENJE 
 • KARIZMA VJERE
 • Molitva i/ili klanjanje Isusu: (20 – 30 min) svećenici, onaj tko ima temu može imati molitvu
 • biti s Isusom 
 • molitvena nakana: tema susreta

Moguća svjedočanstva

Obavijesti

Agape: zajednica domaćin (organizira hranu i piće, slaže i čisti dvoranu za agape)

 • VAŽNO:
 • Zajednice imaju slobodu vodstva
 • Držati se sheme susreta kao okvira
 • Poštivati svaku zajednicu, slušati i NE PREKIDATI, OMETATI I UBACIVATI SVOJE IDEJE, tj. držati se teme i okvira susreta
 • Predloženo je pozvati goste za predložene teme na 1-2 susreta 

2. DJELOVANJE POKRETA OBNOVE U DUHU SVETOM

 • Zaključci ove točke sastanka su:
 • organizacija dvaju molitvenih susreta, formacije za duhovnike, voditelje i članove vijeća zajednica – prijenos iz ICCRS-ove škole za voditelje na temu VIZIJA OBNOVE. Termini predviđeni za ovaj susret do kraja 2014. godine i u travnju 2015. godine.
 • Zajedničko bdijenje zajednica ODS-a za svetkovinu DUHOVA 31.05.2015. kao proslava dana ODS-a
 • Susreti za mlade ODS-a
 • Također je predloženo da zajednice ODS-a naprave korak prema van, odnosno da izađu iz svojih prostora i organiziraju evangelizacijske susrete. Predloženi su slijedeći projekti:
 • Večeri slavljenja
 • Evangelizacija po trgovima, župama – slavljenjem, koncertima
 • Organiziranje seminara i duhovnih obnova gdje je to moguće
 • Poziv na zagovorničku molitvu za obraćenje Hrvatskog naroda, Domovine

3. NACIONALNA KOORDINACIJA ODS-a HRVATSKE

Na sastanku je prihvaćena inicijativa za osnivanje nacionalne koordinacije molitvenih zajednica na području Hrvatske.

 • Predloženo je slijedeće:
 • ODS Zagrebačke nadbiskupije sudjeluje tijekom studenog 2014. godine (od 21.11. do 23.11. 2014. godine u duhovnom centru sestara djeteta Isusa u Livnu) na susretu voditelja zajednica iz Hrvatske na kojem bi najviše predstavnika bilo iz Zagrebačke i Splitsko-makarske nadbiskupije. Predloženo je da na taj susret ide Malo vijeće koordinacije zajednica ODS-a, duhovnici i svi voditelji koji mogu i imaju poziv da rade na ovoj inicijativi.
 • Predloženo je da se osnuje udruga Obnova u Duhu koja bi bila na nacionalnoj razini za razne potrebe organizacije projekata kao pravna osoba da možemo raditi u sustavu RH. Sjedište udruge ODS-a bilo bi u Zagrebu, članove udruge bi sačinjavali voditelji ili predstavnici zajednica s područja Hrvatske, dok bi članovi zajednica ODS-a bili članovi koji podupiru rad udruge.
 • Naglasak je dan na važnosti nacionalnog povezivanja, kao i na međunarodnu suradnju s ICCRS-om-Potrebno je uspostaviti kontakt s njima.
 • Predložen je zajednički odlazak voditelja ili predstavnika zajednica ODS-a na Europski susret lidera koji će se održati u Poljskoj od 01.10 do 04.10.2015. godine. 
 • Dolazak Charlesa Whiteheada u Hrvatsku u novom terminu 2015. godine i prilika da organiziramo prvi nacionalni susret ODS-a za naše članove.
 • Važno je staviti naglasak na zajedničke izvore koje imaju sve zajednice ODS-a i oko toga graditi naše zajednice. Karakteristike ODS-a su: milost krštenja u Duhu Svetom ili Izljev Duha, slavljenje i klicanje Gospodinu, korištenje karizmi u služenju katoličkoj Crkvi i našem narodu, zajedništvo, evangelizacija. Zajednicama ODS-a predloženo je za njihov rad njegovati ciljeve Obnove u Duhu Svetome:
  • Jačanje zrelog i trajnog osobnog obraćenja Isusu Kristu;
  • Jačanje odlučne osobne otvorenosti prema osobi, prisutnosti i sili Duha Svetoga;
  • Poticati prihvaćanje i korištenje duhovnih darova, karizmi, ne samo u karizmatskom pokretu, već i u široj Crkvi;
  • Jačati trajan rast u svetosti kroz ispravno uključenje navedenih karizmatskih naglasaka u puninu života Crkve;
  • Jačati djelo evangelizacije osluškujući poticaje Duha Svetoga
 • poticati na formaciju voditelja i članova zajednica ODS-a u tri dimenzije:
  • ljudska dimenzija (ozdravljenje odnosa, kreposni život, očitovanje plodova Duha Svetoga, ljudi u Obnovi su ljudi ljubavi, ljudi evangelizacije)
  • teološka dimenzija (upoznavanje i prihvaćanje nauka Crkve, dokumenata, Katekizam Katoličke crkve (KKC), ...)
  • karizmatska dimenzija (ispravno korištenje karizmi, edukacija, njegovati kulturu duhova, …)
 • Svjedočiti svojoj Crkvi jedinstvo u različitosti, jedinstvo s Crkvom, poslušnost Crkvi
 • Jačati službu zastupničke, proročke molitve
 • Navještaj, svjedočanstvo
 • Započeti oštar boj s grijehom u svojim zajednicama

4. ORGANIZACIJA SEMINARA „NOVOG ŽIVOTA U DUHU“

Seminar „Novog života u Duhu“ za kandidate zajednica ODS-a ove godine će se organizirati po modelu koji je prihvaćen od prije dvije godine. Seminar će se održavati od 24.02.2015. do 26.05.2015. utorkom u 19:30 u dvorani Milosrdnog Isusa u župi Uzvišenja Svetog Križa na Sigetu. Domaćin susreta biti će Kamilo Kasić iz zajednice Magnifikat sa Sigeta. Zajednice ODS-a će same organizirati molitvu za izljev Duha Svetoga za kandidate iz svojih zajednica.

5. ORGANIZACIJA RADA ODS-a

 • U svrhu bolje organizacije rada ODS-a potrebno je napraviti POPIS AKTIVNIH ČLANOVA ZAJEDNICE. Prijavni list će biti poslan voditeljima zajednica koji će ga ispuniti i poslati natrag na e-mail koordinatoru ODS-a. 
 • Redovito plaćanje članarine članova zajednica ODS-a (uplate će se obavljati mjesečno na zajedničkim susretima blagajnici ODS-a)
 • Predloženi su termini za sastanke Velikog vijeća koordinacije zajednica ODS-a kako slijedi (ili jedan dan u tjednu u kojem je predložen termin):
  • 11.12.2014.
  • 10.2.2015.
  • 21.5.2015.

6. RAZNO

Zajednica ODS-a pozvane su poslati plan i termine svojih aktivnosti koordinatoru ODS-a putem e-maila poradi usklađivanja s kalendarom događanja ODS-a.
Na kraju susreta prenesen je pozdrav duhovnika ODS-a o. Zdravka Barića koji se trenutno nalazi u mirovnoj misiji u Afganistanu. 
Susret je završio molitvom zahvale i blagoslovom za djelovanje ODS-a.

Božji blagoslov!

Zagreb, 14. listopada 2014.
Damir Zukan - koordinator molitvenih zajednica ODS-a Zagrebačke nadbiskupije