Predstavljanje knjige „Jedan na jedan s Bogom“

U 20 sati u velikoj dvorani don Petra Šimića u crkvi Svete Mati Slobode

Knjiga Mateja Živkovića „Jedan na jedan s Bogom“ bit će predstavljena u petak 15. listopada u 20 sati u velikoj dvorani don Petra Šimića u crkvi Svete Mati Slobode.

Knjigu će predstaviti Marko Blagović (Nacionalna služba zajedništva Katoličke karizmatske Obnove u Duhu Svetom) i don Damir Stojić.

Slavljenje će voditi Petar Buljan i Sestre Palić.

„Jedan na jedan s Bogom“ je knjiga o putu osobnog i intimnog odnosa s Bogom. To nije samo knjiga o molitvi već poziv na promjenu. Poziv na najvažniju stvar u životu svakog kršćanina – osobni odnos s Bogom.