PROGLAS NAKON MEĐUGORJA 2019.

U Međugorju se od 24. do 28.04. održao seminar formacije KKODSa o zagovornoj molitvi koji je trajao 5 dana. Sama namjera održavanja formacije i povezivanja članova zajednica KKODS-a je prenesena nekim od biskupa prije seminara i naišla je na pozitivan odjek. Sam seminar je okupio 1300 sudionika i 15 tak svećenika te nekoliko redovnika i redovnica. 

Gost susreta je bio i mons. Henryk Hoser papinski vizitator za župu sv. Jakova u Međugorju koji je govorio o darovima i plodovima Duha Svetoga. Glavne teme je izlagao Cyril John, član vijeća CHARISa imenovan od Dikasterija za laike, obitelj i život. CHARIS je crkveno tijelo zaduženo za Katoličku karizmatsku obnovu. 

Međutim, netko je snimio i izdvojio iz cijelog programa jedan od motivacijskih govora koji je, sa svojom najavom i kasnije poukom koje ga pojašnjavaju, trebao ukazati na potrebu i snagu zajedničke molitve naroda Gospodinu, te objava krunice sa popratnim tekstovima gdje, kako i od koga je nastala i poziva sve na molitvu. Poruka seminara je dakle puno dublja i šira. 

Iako smo tijekom susreta isticali važnost strpljivosti i dogovora među članovima prije ikakvog istupa u javnost, netko je, ovaj u stvari manje važan dio programa koji je imao i uvod i završetak u drugim dijelovima programa i bez kojih nije više isti, objavio kao samostalan, na društvenim elektronskim mrežama. Kod onih koji poslušaju ovu snimku, a nisu bili u programu može se stvoriti nejasnoća i otvoriti pitanja vezana za senzacionalizam koji se u kontekstu cijelog događaja ne pronalazi.

Kao Malo vijeće KKODSa, iako ne znamo tko je objavio ovu snimku, ne sumnjamo u dobru namjeru onih koji su to učinili, ali je ujedno vidljiva i nepromišljenost te neupućenost u posljedice koje ta objava u ovom obliku može izazvati. 

Dosadašnje nerazumijevanje i nestrpljivost u služenju darovima Duha Svetoga umanjivalo je ulogu karizmatske obnove u Crkvi. Upravo zbog toga već 5 godina organiziramo formacijske seminare radi edukacije i razboritog razlučivanja.  

Utječemo se u vaše molitve i podršku u ovim nastojanjima da uspostavimo povezanu i usklađenu mrežu zagovornika u hrvatskom narodu.

Malo vijeće KKODSa