Dobri Isuse zapovjedi da oluja u meni prestane

Svakodnevna razmatranja i molitve

Danas u ovom olujnom vremenu molimo Isusa da dođe na našu lađu: "Dobri Isuse zapovjedi da oluja u meni prestane. Zapovjedi da oluja oko mene prestane. Neka bude potpuna utiha. Daj da moje oči tebe vide, nadasve daj da te moje srce osjeća blizu, neka moj razum spozna da ti imaš plan, najbolji plan za mene. Daj mi sigurnost da ti znaš kamo me vodiš. Uzmi me za ruku i povedi me, kada posrnem prihvati me, kada padnem podigni me, kad ne mogu više ponesi me na ramenima svojim jer ti si pastir dobri. Hvala ti Isuse. Daj da čujem tvoj glas. Daj da prepoznam tvoj glas među svim glasovima koji dolaze izvana ili iznutra. Ti govori Gospodine, sluga tvoj sluša. Ti jedini imaš riječi života vječnoga. Hvala ti Isuse."

Petar Jurčević