Molitva Beskrajnoj Ljubavi Božjoj

Svakodnevna razmatranja i molitve

Uđimo jutros u zajedništvu sa sv. Terezijom iz Lisieuxa i molimo molitvu Beskrajnoj Ljubavi Božjoj: Ti znaš, o moj Bože, da nikada nisam željela drugo nego ljubiti Tebe, ja ne težim ni za kakvom drugom slavom. Tvoja me je ljubav pratila od moga djetinjstva, rasla je sa mnom, i sada je to bezdan kojemu ne mogu izmjeriti dubine. Ali ljubav privlači ljubav, tako se, moj Isuse, i moja ljubav diže k Tebi, ona bi htjela ispuniti bezdan koji je privlači, ali jao! To nije ni kaplja rose koja se gubi u oceanu!... Da bih Te mogla ljubiti kao što Ti mene ljubiš, moram uzajmiti Tvoju vlastitu ljubav, samo tada mogu naći odmora. O moj Isuse, to je možda obmana, ali čini mi se da ne možeš obasuti jednu dušu većom ljubavi nego što si obasuo moju; i zato se usuđujem moliti Te da ljubiš one koje si mi dao, kao što si ljubio mene.

Sv. Mala Terezija