Sretan ti rođendan, Crkvo Kristova

Svakodnevna razmatranja i molitve

U Isusu Kristu sklopljen je Novi Savez, koji je upisan ne u kamene ploče nego u ljudsko srce. Duh Sveti to svakodnevno upisuje. Zato svetkovina Duhova nije puko sjećanje na prošle događaje nego slavlje stalne Božje prisutnosti među nama. 
U Pedesetnici se krije univerzalna poruka Božja u Isusu Kristu - ON je došao za sve narode i svakog čovjeka, svima je otvoren put do Boga, koji žele mogu njime ići.
Na Pedesetnicu učenici primaju poslanje. Od prestrašenih pojedinaca postaju neustrašiva zajednica u kojoj je svaki pojedinac vrijedan, povezuje ih isti Duh.
Od strašljivaca postaju neustrašivi.
Od obeshrabrenih postaju hrabri.
Od mlakih postaju gorljivi.
Tako oni pojedinačno i zajedno svjedoče da kršćanstvo nije samo poruka nego život.
Da kršćansko propovijedanje nije govorenje naučene istine nego svjedočenje života u snazi Duha Svetoga.
Vidljivi znak ispunjenosti Duhom Svetim jest radost. Zato - raduj se Crkvo Kristova!

Petar Jurčević