Učimo od "neuke" naučiteljice Crkve

Svakodnevna razmatranja i molitve

Učimo od "neuke" naučiteljice Crkve.

  1. Ako u tebi nema mjesta susreta s Bogom nećeš ga naći nigdje u svijetu.
  2. Samoća nije samo put našeg približavanja Bogu već i nje­govog približavanja nama.
  3. Ako u bolesnima ne vidiš Isusovo lice nećeš ga moći vi­djeti nigdje.
  4. Prorok nije čovjek koji vidi budućnost, prorok je čovjek koji vidi Boga u svom životu.
  5. Tek kada budete željeli ljubiti kao Isus, moći ćete ga vi­djeti.
  6. Tvoji najveći planovi ne nalaze se u tvojoj glavi, već u Isusuovu srcu.
  7. U prisutnosti Božjoj mali čovjek postaje veći od cijelog svemira.
  8. Vašom ljubavi prema Bogu započinje vaš život, rođenje je samo jedan točka u tom procesu.
  9. Posvećuješ se Bogu tako da se posvetiš širenju radosti u ovom svijetu.
  10.  Tvoje majčinstvo nije ništa drugo tvoja ljubav prema drugim ljudima.

Odabrao Mario Žuvela