Zagovor sv. Bernardici

Svakodnevna razmatranja i molitve

U ovoj našoj situaciji utecimo se danas molitvom sv. Bernardici koju danas slavimo Draga sveta Bernardice, koja si izabrana od svemogućeg Boga kao kanal Njegovih milosti i blagoslova, moli za nas da budemo izliječeni od naših duhovnih i fizičkih nesavršenosti. Stavi naše molbe u ruke naše Svete Majke, Marije, tako da ih ona može staviti pred noge svog ljubljenog Sina, Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista, koji neka pogleda na nas svojim milosrđem i samilošću... (reci potrebu). Pomozi nam da možemo slijediti tvoj primjer, tako da bez obzira na vlastite boli i patnje, uvijek možemo biti pozorni na potrebe drugih, osobito onih čije su patnje veće od naše.  Dok čekamo Božje milosrđe, podsjećaj nas da prikazujemo svoje boli i patnje za obraćenje grešnika i zadovoljštinu za grijehe čovječanstva. Amen.