Što je to ZAGOVORNA MOLITVA

Zagovorna Mreža za Hrvatsku

Zagovorna molitva prozbena je molba koja nas izbliza usklađuje s Kristovom molitvom. On je jedini Zagovornik kod Oca za sve ljude, osobito za grešnike. On “može do kraja spasavati one koji po njemu pristupaju k Bogu – uvijek živ, da za njih zagovara”

(Heb 7,25). Sam Duh Sveti “zagovara za nas” i njegovo je zagovaranje “za svete” u skladu s Božjim naumima (Rim 8,26-27).

Zagovarati, iskati nešto u prilog drugoga, poslije Abrahama, vlastito je srcu koje je u suglasju s Božjim milosrđem. U vremenu Crkve, kršćansko zagovaranje sudjeluje u Kristovu: to je izražaj općinstva svetih. Onaj koji moli posredujući, ne traži samo “svoje nego i ono što se tiče drugih” (Fil 2,4), tako daleko da moli i za one koji mu čine zlo.

Prve su kršćanske zajednice postojano živjele taj način učestvovanja. Apostol Pavao ih tako poziva da sudjeluju u njegovu služenju Evanđelja, ali on i njih zagovara. Kršćansko zagovaranje ne poznaje granica: “za sve ljude (…) za sve koji su na vlasti” (1 Tim 2,1), za progonitelje, za spasenje onih koji odbacuju Evanđelje.

Izvor: KKC 2634-2636