Izgradnja duhovnog centra u Indiji - Jeevan Jyothi Ashram (Centar Svjetla Života)

Zagovorna Mreža za Hrvatsku

Postoje brojna svjedočanstva zagovorne molitve koja su poznata diljem svijeta jedan od takvih je izgradnja  DUHOVNOG CENTRA U INDIJI - Jeevan Jyothi Ashram (Centar svjetla života) kroz koji se očitovala Božja milost kroz zagovornu molitvu.

Cyril John, laik koji  koordinira CHARIS-ovo Zagovornom formacijom i predsjednik je CHARIS-ova podvijeća za Aziju i Oceaniju, on je naime 1996. godine dobio u molitvi sliku jedne zgrade koja je trebala biti centar duhovne obnove u Delhiju. 

Iako je vizija bila snažna i znao je da potječe od Boga, Cyril ipak nije u tom trenutku imao dovoljne vjere. Jedno što je mogao napraviti jest pokrenuti zagovornički tim da moli na tu nakanu te je tri godine poslije sam delhijski nadbiskup Alan de Lastic tijekom sastanka s ODS-om predložio da potraže zemljište za izgradnju duhovnog centra s obzirom da je uočena velika potreba duhovnih obnova i programa na tom području.

Zemljište je pronađeno 2001. godine, skupljeno je dovoljno financijskih sredstava i kupljeno, ali je glavna prepreka bila birokracija i zakonu koji nisu išli u prilog izgradnji. Naime, to zemljište je bilo poljoprivredno te zakon nije dopuštao njegovu prenamjenu. 

Za početak je uspješno izgrađena kapela za euharistijsko klanjanje. Centar je nazvan Jeevan Jyothi Ashram (Centar svjetla života). U kapeli je bilo osigurano 24-satno klanjanje i zagovaranje.

Božjom milošću je 2009. lokalna samouprava promijenila zakon u kojem je zemljište oko centra prenamijenjeno za izgradnju poslovnih zgrada i subjekata, a dvije godine poslije je vlada u plan uvrstila i autocestu koja je prolazila pored centra.

Danas centar može primiti 150 ljudi koji dolaze na duhovnu obnovu ili formaciju te se održavaju brojne redovite duhovne obnove, bdijenja i okupljanja.

U sedam kapelica traje vječno klanjanje te članovi Obnove nastavljaju sa zagovorom i molitvom kao i na početku. 

Ovaj projekt je primjer potpunog predanja Bogu i plod žarkih molitvi zagovornika.