Molitveno bdijenje uoči blagdana Svih svetih

Zagovorna mreža za Hrvatsku

Zagovorna mreža za Hrvatsku poziva vas da nam se pridružite u zagovornoj molitvi Svim svetima na nebu za zaštitu i blagoslov nas, naših obitelji, naših župa, i naše domovine u periodu od 27.10. do 01.11 do blagdana Svih Svetih.

Izmolimo zajedno svakoga dana:

 1. Molitvu Svetom Mihaelu Arkanđelu
 2. Oklop Svetog Patrika
 3. Krunicu pobjede / Litanije Krvi Kristove
 4. Krunicu Božjeg milosrđa
 5. Litanije Svih Svetih
 6. Zazivi hrvatskim svecima i blaženicima

Blagoslovimo i zazivajmo ime Krista Kralja nad područjima gdje živimo, svojim obiteljima, mjestima gradovima.

Zagovarajmo snažno sa cijelom nebeskom crkvom, svetaca, blaženika, i nebeskim korom anđela.

 

Molitva Svetom Mihaelu Arkanđelu

Najslavniji Kneže Nebeskih Vojski, Sveti Mihaele Arkanđelu, brani nas u "našoj borbi protiv Vrhovništva, protiv Vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova na nebesima" (Ef 6,12) , Dođi u pomoć ljudima koje je Bog stvorio na svoju sliku i koje je otkupio po velikoj cijeni od tiranije đavla. Sveta Crkva te štuje kao svog čuvara i zaštitnika; Tebi je Gospodin povjerio duše vjernih da budu odvedene u nebo.

Moli, dakle, Boga mira da zgazi Sotonu pod našim nogama, da više ne može držati ljude u zarobljeništvu i činiti štetu Crkvi. Ponudi naše molitve Svevišnjem, da bez odgađanja može izliti Svoju milost na nas;  "Zgrabi Zmaja, Staru Zmiju, to jest Đavla, Sotonu, okuj ga i baci u Bezdan da ne bi više zavodio narode "(Otk 20, 2-3).

EGZORCIZAM

U Ime Isusa Krista, našeg Boga i Gospodina, ojačani zagovorom Bezgrešne Djevice Marije, Majke Božje, blaženog Mihaela Arkanđela, blaženih apostola Petra i Pavla i svih svetih, (i moći u svetom autoritetu naše službe) *, čvrsto odlučujemo odbaciti napade i prijevare đavla.

Psalam 68 (67):

Bog nek’ ustane! Razbježali se dušmani njegovi!
Svi mrzitelji njegovi pobjegli pred njim!

Kao što dim iščezava, i njih neka nestane!
Kako se vosak topi na ognju,
nek’ nestane grešnika pred licem Božjim! 

 • R: Pogledajte Gospodinov križ; bježite, bande neprijateljeve.
 • O:Pobijedio je, Lav iz plemena Judina, Davidovo potomstvo.
 • R: Neka tvoja milost, Gospodine, siđe na nas.
 • O: Velika kao naša nada u Tebi.

(Križevi [+] ispod ukazuju na blagoslov koji se daje ako svećenik izgovara egzorcizam; ako je laik izgovara, ona ukazuju na znak križa koji će tiho izreći/učiniti ta osoba.)

Mi vas tjeramo od nas, tko god bili, nečisti duhovi, sve sotonske moći, svi pakleni osvajači, sve zle legije, skupovi i sekte; u Ime i po snazi Gospodina našega Isusa Krista +, budite otrgnuti i prognani iz Crkve Božje i iz duša stvorenih na sliku i priliku Božju i otkupljenih dragocjenom Krvlju Božjeg Jaganjca. + Najlukavija zmijo, više se ne usuđuj zavaravati ljudski rod, progoniti Crkvu, mučiti Božje izabranike i rešetati ih kao pšenicu. + Svevišnji Bog ti zapovijeda. + S kime, u svojoj velikoj drskosti, još uvijek tvrdiš da ste jednaki; “ koji hoće da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine ” (1 Tim 2, 4). Bog Otac ti zapovijeda. + Bog Sin ti zapovijeda. + Bog Duh Sveti ti zapovijeda. + Krist, Utjelovljena Božja Riječ, zapovijeda ti; + Onaj koji je da bi spasio našu rasu nadišao tvoju zavist, “ ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu. ”(Fil 2,8); Onaj koji je sagradio svoju Crkvu na čvrstoj stijeni i izjavio da je vrata paklena neće nadvladati, jer će on biti s njom “sve dane do svršetka svijeta” (Mt 28,20). Sveti Znak križa ti zapovijeda,+ kao i snaga otajstava kršćanske vjere.+ Slavna Majka Božja, Djevica Marija, zapovijeda ti.+ Ona koja je svojom poniznošću i od prvog trenutka svog Bezgrešnog Začeća zgazila tvoju oholu glavu. Vjera svetih apostola Petra i Pavla, a i drugi apostoli zapovijedaju ti. + Krv mučenika i pobožni zagovor svih svetaca koji ti zapovijedaju. +

Tako, prokleti zmaju, i vi, đavolske legije, zaklinjemo vas živim Bogom, + pravim Bogom, + Svetim Bogom, + Bogom koji je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. "(Iv 3,16); prestanite zavaravati ljudska stvorenja i izlijevati na njih otrov vječnog prokletstva; prestanite štetiti Crkvi i priječiti joj slobodu. Odlazi, Sotono, tvorče i gospodaru svake obmane, neprijatelju čovjekovog spasenja. Daj mjesto Kristu u kojem nisi našao svojih djela; daj mjesto Jednoj, Svetoj, Katoličkoj i Apostolskoj Crkvi koju je Krist otkupio cijenom svoje Predragocjene Krvi. Povij/skloni se pod Svemoćnom Božjom rukom; drhti i bježi kad zazivamo Sveto i strašno Ime Isusovo, Ime kojemu se ponizno podlažu sva Vrhovništva i Vlasti i Moći i Gospodstva na Nebesima, to Ime koje hvale kerubi i serafi neprestano ponavljajući: Svet, Svet, Svet je Gospod, Jahve nad Vojskama!

 • R: O, Gospode, čuj moju molitvu.
 • O. Nek' vapaj moj dođe k Tebi.
 • R. Neka Gospodin bude s tobom.
 • O. I sa duhom mojim.

Pomolimo se. - Bog nebeski, Bog zemlje, Bog anđela, Bog Arkanđela, Bog patrijarha, Bog proroka, Bog apostola, Bog mučenika, Bog ispovjednika, Bog djevica, Bog koji ima moć dati život nakon smrti i odmor nakon posla, jer nema drugoga Boga i ne može biti niti jedan drugi, jer Ti si Stvoritelj svih stvari, vidljivih i nevidljivih, i čijoj vladavini neće biti kraja, ponizno se predajemo pred Tvojim slavnim Veličanstvom i molimo Te da nas oslobodiš, svojom Moći, od tiranije paklenih duhova, od njihovih zamki, njihovih laži i njihove bijedne zloće; udostoj se, Gospodine, dati nam svoju moćnu zaštitu i čuvati nas na sigurnom. To te molimo po Kristu Isusu, Gospodinu našemu. Amen.

Od zamke đavla, izbavi nas, Gospodine!

Da Tvoja Crkva služi Tebi u miru i slobodi, molimo Te, čuj nas (ili usliši nas).

 

Molitva svetog Patrika

Uzdižem se danas
kroz silnu snagu, u zazivu Trojstva,
kroz vjerovanje u Trojstvo,
kroz priznanje jedinoga
Stvoritelja svijeta.

Uzdižem se danas
kroz snagu Kristova rođenja i njegovog krštenja,
kroz snagu njegovog raspeća i pokopa,
kroz snagu njegova uskrsnuća i njegova uznesenja.

Uzdižem se danas
kroz snagu ljubavi kerubina,
u poslušnosti anđela,
u služenju arhanđela,
u nadi u uskrsnuće,
u molitvi patrijarha,
u propovijedi apostola,
u vjeri ispovjednika,
u nedužnosti djevica,
u djelima pravednika.

Uzdižem se danas
kroz snagu neba,
svjetlost sunca,
sjaj vatre,
brzinu munje,
hitrost vjetra,
dubinu mora,
postojanost zemlje,
čvrstoću kamena.

Uzdižem se danas
kroz Božju snagu da me vodi,
Božju silu da me podupire,
Božju mudrost da me vodi,
Božje oči da vide prije mene,
Božje uši da me čuju,
Božju riječ da mi govori,
Božju ruku da me čuva,
Božji oklop da me štiti,
Božju silu da me spasi,
od zamki Đavla,
od iskušenja poroka,
od svakog tko me želi učiniti zlim,
dalek i nedostupan sam
ili u mnoštvu.

Pozivam danas svu ovu snagu između mene i grijeha,
protiv svake okrutne nemilosrdne snage koja se suprotstavlja mome tijelu i duši,
protiv vračanja lažnih proroka,
protiv mračnih zakona bezbožnika,
protiv lažnih zakona krivovjeraca,
protiv umijeća idolopoklonstva,
protiv čari i vračanja,
protiv svih spoznaja koje zavode čovjekovo tijelo i dušu.
Krist me danas štiti
protiv otrova, protiv strasti, protiv uvreda,
tako da primim nagradu u obilju.

Krist je sa mnom, Krist je preda mnom, Krist je iza mene,
Krist je u meni, Krist je ispod mene, Krist je iznad mene,
Krist mi je s desna, Krist mi je s lijeva,
Krist je kad ležim, Krist kada sjedim,
Krist je u srcu svakog čovjeka koji misli na mene,
Krist je na usnama svakog čovjeka koji govori o meni,
Krist je u oku koje me gleda,
Krist je u uhu koje me čuje.

Uzdižem se danas
kroz silnu snagu,
u zazivu Trojstva,
kroz vjerovanje u Trojstvo
kroz priznanje jedinoga Stvoritelja svijeta,

Spasenje je Gospodnje,
Spasenje je od Krista,
Tvoje spasenje, o Gospodine, budi s nama zauvijek.
Amen.