Prvi otisnuti prijevod Biblije na hrvatskom jeziku

Zagovorna Mreža za Hrvatsku

Sama pojava prvotiska Svetog Pisma na nacionalnom jeziku predstavlja veliki kulturni i duhovni iskorak jednog naroda. U sklopu razvoja hrvatskog prijevoda Biblije posebno se istaknuo Matija Petar Katančić, hrvatski pjesnik, estetičar, književni teoretičar, prevoditelj, leksikograf, arheolog, kartograf, povjesničar, geograf i numizmatičar koji je u Baču u Bačkoj završio franjevački novicijat, a 175 godine zaređen za svećenika. Katančić je preveo Stari i Novi zavjet u cijelosti koji su tiskani 1831. godine u Budimu, a objavljeni 1832.

Prijevod se pojavio u šest svezaka: četiri sveska Starog zavjeta (zakona) i dva sveska Novog zavjeta (zakona) i to u dvojezičnom izdanju istovremeno: hrvatskom i latinskom, po dva stupca na svakoj stranici. Naslovi knjiga i poglavlja te kratki sažeci ispod naslova koji su na hrvatskom jeziku.

Katančić je svoj prijevod svom „hrvatsko-iliričkom“ narodu i kardinalu Aleksandru Rudnaju. Rukopis se isprva zametnuo, ali ga je ipak nekako otkrio Matija Antun Marković i sredio odobenje za njegovo tiskanje. Prijevod za tiskanje je pripremio Grgur Čevapović, ali kako je 1830. umro, za daljnje popslove se pobrinuo franjevački provincijal Josip Matzek uz pripomoć tajnika Provincije Adalberta Horvata, a za korekturu je bio zadužen Bazilije Katanović.

Za sam prijevod Katančić je upotrijebio tri izvora prethodnih hrvatskih lekcionara: prvi je Nikola Kesić (Epistole i Evangelia priko sviju nedillja i blagi dneva svih iz 1740.), drugi je Emerik Pavić (Epistole i evangelja priko sviu godišnji nediljah i svetkovinah iz 1764.) i Marijan Lanasović (Evangjelistar ilirički za sve nedilje i svetkovine priko godine iz 1794.).

Noviji cjeloviti prijevod Biblije hrvatskim jezikom uradio je Tomislav Dretar 1998. u Bruxellesu prevevši s francuskog Ekumenski prijevod Biblije, dok je najnovije izdanje cijele Biblije na hrvatskom jeziku tzv. Franjevačka Biblija u kojoj su spojeni prijevodi Silvija Grubišića s hebrejskoga (Stari zavjet) i Gracijana Raspudića s grčkoga jezika (Novi zavjet). Važno je znati i da je trenutno u postupku prijevod Bibilje na suvremeni hrvatski jezik u sklopu projekta koji predvodi hrvatsko biblijsko društvo u suradnji sa Sjedinjenim biblijskim društvima, međunarodnom ekonomskom institucijom za prevođenje i širenje Biblije.

Izvor: https://www.facebook.com/zagovorna.mreza.hr/