Zagovor u Starom zavjetu

Zagovorna mreža za Hrvatsku

Neki od primjera glavnih zagovora u Starom zavjetu uključuju Abrahama koji se zauzeo pred Bogom da ne uništi stanovnike Sodome i Gomore. On je stao između njih i Boga jer je postojao rascjep uzrokovan njihovim grijesima. Abraham je zastupao Sodomu i Gomoru kao da su njegove vlastite i nije odustao dok s Bogom nije ispregovarao da će pronaći čak i deset pravednika u Sodomi i Gomori da spriječi njeno uništenje.

Drugi primjer je Mojsije koji je stajao između Boga i Izraelaca koji su, netom oslobođeni iz ropstva u Egiptu, ponovo okrenuli leđa Bogu napravivši zlatno tele kojem su se klanjali. Takav čin nepoštovanja je ponukao Boga da ih uništi, ali je Mojsije stao između njih i Boga te se zauzeo da ih Bog ne uništi.

Sv. Ilija, kao jedan od najvećih izraelskih proroka se, kao jedini preostali prorok u Južnom kraljevstvu Izraela, usprotivio kralju Ahabu i kraljici Izabeli jer su štovali pogansko božanstvo Baala i uveli 450 proroka. Kako bi obranio narod koji je pao u grijeh poganstva, sv. Ilija je izazvao Baalove proroke da narodu pokaže koliko je Jahve silan Bog. Rekao je Baalovim prorocima da zakolju i na žrtvenik stave jednog junca, ali bez paljenja vatre te da zazovu svog boga Baala da on pošalje oganj i tako spali žrtvu. Unatoč svim njihovim naporima, vikanjima i podizanjima ruku, nije pao oganj s neba. Nakon njih je sv. Ilija popravio žrtvenik Jahvi, položio na njega svog junca te naredio da se tri puta zalijeva vodom. Kada je sv. Ilija iz sveg glasa zavapio Bogu da usliša njegovu molbu i spusti oganj s neba to se i dogodilo, a voda u jarku je isparila. Vidjevši to narod se uvjerio da je Jahve jedini Bog i da se Njemu jedinom treba klanjati.

Primjer je i djelovanje kraljice Estere koja je zajedno sa rođakom Mordokajem oslobodila židovski narod od progonstva u Perzijskom Carstvu. Knjiga o Esteri je sjajan primjer kako je pouzdanje u Boga zajedno s postom i molitvom preobrazilo slabu ženu poput Estere u veliku izbaviteljicu. Esterina zagovorna molitva je bila upućena Bogu kada je Haman, glavni upravitelj Perzijskog Carstva, dobio od kralja odobrenje da poubija sve Židove koji su bili manjina u Carstvu. Esterin izlazak pred kralja pred kralja je bio potkrijepljen trodnevnim postom i molitvom ne samo nje nego i svih Židova u gradu koji su molili za nju. Po svojoj molitvi i posredovanju uspjela je otkloniti istrebljenje Židova te je zajedno nakon toga s Mordokajem, koji je zamijenio Hamana, radila na dobrobiti židovskog naroda.

#zagovornamolitva