Zajednice Obnove u Duhu Svetom sudjelovale u Jerihonskom bdjenju

Katolička karizmatska Obnova u Duhu Svetom

U kapeli Corpus Domini na zagrebačkoj Trešnjevci održano je od 1. do 7. prosinca Jerihonsko bdijenje.

Ovaj naziv podsjeća na Jošuin pothvat rušenja Jerihonski bedema putem molitvnih poklika i trubljenja truba. Danas je to skraćeni naziv za intenzivnu molitvu i klanjanje pred Presvetim u trajanju od sedam dana i sedam noći koje je započeo Anatol Kaščuk.

Ured za laike pri HBK uspio je organizirati 16 molitvenih zajednica, pokreta u jednu Molitvenu mrežu koja je prvi put zajednički nastupila u Jerihonskom bdjenju u Corpus Domini početkom ovoga Došašća. U intenzivnoj molitvi i klanjanju pred Gospodinom i sa Gospodinom molilo se za rušenje zidina naše nesloge i podjela, zidina grijeha, nepoštivanja ljudskog života i dostojanstva obitelji.

Prema rasporedu koje su načinili predstojnik Krešimir Hodžić i tajnica Marija Žebec sudionici su raspoređeni po satima dan i noć kroz sedam dana i sedam noći.

Svaka molitvena zajednica unijela je nešto novo u molitvu: pjesme, šutnja, poklike, molitva cijelog ružarija, čitanje biranih stranica Svetog pisma i razmatranja nad njima. Tako se u sedam dana, prema statistici koja je vođena svakih pet sati, izredalo 1026 sudionika. Taj tjedni posjet kapele veći je od onoga koji je kapela imala u svojim počecima kad je blaženi Alojzije Stepinac 1943. pokrenuo vječno klanjanje i kad je kapelu posjećivalo tjedno do 800 klanjatelja. Molitelji su se po volji mogli potpisati i u Spomenicu Kapele u kojoj je zabilježeno 243 potpisa.

Sestre Pohoda Marijina, koje vode brigu o kapeli Corpus Domini, za noćne klanjatelje osigurale su toplu kapelu i za budnost čaj i kavu, a rektor Pavao Crnjac pripremio je prikladne pisane materijale. Posljednji dan Jerihonskog bdjenja završio je pjesmom Tebe Boga hvalimo.

(P.C.)